Strzelec

Czołem
W tym wpisie powiem wam o ZS’S’ OSW (Związek Strzelecki”Strzelec”)
Jestem w nim niedługo i narazie jestem kandydatem ale jest hardcorowo.

Związek Strzelecki „Strzelec” OSW jest organizacją pozarządową o charakterze patriotycznym i proobro Kontynuuje tradycje istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego „Strzelec” w współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Str Graniczną, Obroną Cywilną i Związkiem Harcerstwa Polskiego.

Celem Związku jest:
– działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
– wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego,   ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim,
– przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży     Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane       bezpieczeństwo publiczne.
– wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor,   Ojczyzna.
– podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
– uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

Jak zostać Strzelcem
Na etapie wstępnym naboru, przyjmowani są wszyscy kandydaci.

Każdy z KNS-ów (Kandydatów Na Strzelca) poddawany jest wielomiesięcznemu szkoleniu Unitarnemu, w toku którego z pośród grupy wyłania się najsilniejszych, najbardziej wytrzymałych psychicznie i zdyscyplinowanych.

Na szkoleniu Unitarnym KNS-i zdobywają podstawową wiedzę z zakresu wojskowości, musztry oraz taktyki, która jest wstępem do dalszych szkoleń, kursów w jednostkach wojskowych i przepustką na wspólne wyjazdy rekreacyjne.

Szkolenie obejmuje organizowane przez przeszkolonych Strzelców zajęcia poligonowe, wielokilometrowe marszobiegi, nocny survival i wiele innych

Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub kat. A, B z książeczki wojskowej. Ten punkt podlega negocjacjom.